Podporujeme vzdelávanie v zdravotníctve a medicíne

Spoločnosť Zbazy s.r.o. vznikla a funguje s cieľom prispieť ku skvalitneniu a zatraktívneniu vzdelávania v zdravotníctve a medicíne, pomáha prenášať aktuálne trendy do reálnych podmienok.

Spektrum činností zahŕňa distribúciu vzdelávacích modelov, trenažérov a simulátorov, prenájom jednoduchších i náročnejších zariadení vrátane kompletnej podpory, rôzne formy podpory odborných podujatí, organizáciu vzdelávacích a osvetových aktivít, spoluprácu pri zabezpečovaní finančných zdrojov na modernizáciu výučby a pod. Sprostredkovateľská, dodávateľská a konzultačná činnosť v odbore je založená na dlhoročných skúsenostiach a spolupráci s partnerskými organizáciami. Cieľom je pomáhať prekonávať hmotné a informačné prekážky vo vzdelávaní a výcviku profesionálov ako aj odstup a nedostatočnú dostupnosť základného zdravotníckeho vzdelania u laikov.